Skip to content

🔔 Weet je wat de densho is?

Densho

Het is de naam van de klok die onder de dakrand naast de ingang van de dojo hangt. Ze wordt geluid om het begin van de ceremonie aan te kondigen die volgt op een zazen sessie (zittende meditatie). Met een kizuchi (houten hamer) wordt de de densho eerst langzaam geluid en daarna geleidelijk sneller.

Meestal zijn er drie sessies. Het einde van de eerste sessie geeft aan dat de wierook en kaarsen zijn aangestoken en de dojo klaar is voor de ceremonie. Het einde van de tweede sessie geeft aan dat alle deelnemers zich in de zaal hebben verzameld. Ten slotte geeft het einde van de derde sessie aan dat de doshi (de monnik of non die de ceremonie leidt) klaar is om de dojo binnen te gaan.

#densho #kizuchi #dojo #dojozen #zendojo #shododojo 

#zazen #zensounds #cloche #klok #clochezen #zenklok

#zenbell

2 w.

Back To Top