skip to Main Content

De Shodo Dojo

De shodo-dojo werd ongeveer veertig jaar geleden als één van de eerste in België opgestart door zennon Lieve Devos. De zendojo behoort tot de traditie van het Japanse zenboeddhsime en als dusdanig nauw verbonden met de Association Zen Internationale, opgericht door Meester Deshimaru. . De dojo is lid van de Belgische Zen Vereniging en is eveneens aangesloten bij de Boeddhistische Unie van België.

Vandaag staat de dojo onder leiding van zenleraar Konrad Kosan Maquestieau, leerling van de Franse zenmeester Roland Yuno Rech, eveneens leerling van Meester Deshimaru.

De shodo dojo van Halle biedt de mogelijkheid om driemaal per week zazen (de zenboeddhistische meditatie) te beoefenen in Halle begeleid door zenmonnik Konrad Maquestieau en eenmaal per week in Centrum Tout à Plomb begeleid door Konrad Kosan Maquestieau en zennon Annemie Genshin Van Attenhoven.

Ongeacht je herkomst, geloofsovertuiging, leeftijd, geslacht, moedertaal of wat dan ook, ben ook jij in staat de Dharma – = de leer – van Boeddha te doorgronden.

De sangha – gemeenschap van Boeddhistische beoefenaars – is een pijler die ons steunt en ons verder op weg helpt in onze beoefening.

Back To Top