skip to Main Content

Zen is Zazen en alle dingen uit het Dagelijks Leven.

De Hartsoetra : Een inleiding

Degenen die de “Hartsoetra” – de Maka Hannya Haramita Shingyo – voor het eerst lezen, kunnen in de war raken door een logica die contra-intuïtief lijkt te zijn. In deze inleiding geef ik enkele essentiële aanknopingspunten voor een goed begrip van deze soetra – onder andere een benadering van leegheid, een centraal begrip in de Hannya Shingyo.

Back To Top