Skip to content

De Hartsoetra: een inleiding

Degenen die de “Hartsoetra” – de Maka Hannya Haramita Shingyo – voor het eerst lezen, kunnen in de war raken door een logica die contra-intuïtief lijkt te zijn.

In deze inleiding geef ik enkele essentiële aanknopingspunten voor een goed begrip van deze soetra – onder andere een benadering van leegheid, een centraal begrip in de Hannya Shingyo.

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top