Skip to content

Een uitweg

Veel mensen leven vandaag in een crisissituatie. Er is de economische crisis, de schuldencrisis van de overheden, de bankencrisis, de eurocrisis, de Griekse crisis … Er is misschien ook een familiale crisis die om de hoek loert, een echtscheiding, een breuk … En dan zijn er de fatale ontsporingen, de blinde ongelukken waar we de logica niet van begrijpen. Voor veel mensen zijn het moeilijke tijden.
Het diep besef van dukha heeft Siddharta tot inkeer gebracht: hij zag in dat het leven – hoe goed je het ook hebt – in essentie onbevredigend is. Dat heeft hem op de weg naar de verlichting gebracht: Siddharta werd uiteindelijk Boeddha. Hij kwam tot het volmaakte en totale inzicht hoe het leven werkelijk georganiseerd is.
Vergis je echter niet, boeddhisme is geen fatalisme! De beoefening bestaat er precies in te leren leven te midden van alle crisissen.
Ik hoor wel eens mensen zeggen: “Ik zal wel zazen beoefenen wanneer ik het beter zal hebben, wanneer ik over meer tijd of over meer middelen zal beschikken; of wanneer ik me beter zal voelen, of wanneer mijn gezondheid het me zal toelaten, wanneer ik geen zorgen meer zal hebben.” Samengevat: wanneer de obstakels zullen verdwenen zijn. Geloof me: de kans dat dat moment er ooit komt, is nihil.
Als zenbeoefenaars moeten wij ons de crisis eigen maken. De crisis is geen fenomeen dat zich buiten ons bevindt. De crisis zit in ons. Overal waar er een onderscheid wordt gemaakt tussen ik en de rest, is er crisis. Overal waar we ons laten leiden door ego-gerichte standpunten, opinies, gedragingen en doelstellingen, is er crisis. Overal waar er een verschil is tussen ons dagelijks leven en de essentie van ons leven, is er crisis.
Er is crisis omdat we het zo moeilijk hebben om de dingen te zien zoals ze zijn.
Zazen beoefenen is de weg hier naartoe: het is opnieuw leren zien vanuit het standpunt van Boeddha, vanuit het standpunt van de verlichting. Juist beoefend is de Weg die Boeddha onderwees, de bevrijding uit onze eigen beperkte inzichten.
Het is als de zwaartekracht: het is precies omdat er zwaartekracht is dat je je kunt oprichten naar de hemel toe (iets wat je in zazen kunt ervaren). Een oud gezegde zegt: “De aarde waarop je valt, is dezelfde aarde waarop je kunt steunen om terug recht te komen.”
Konrad Kosan Maquestieau

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top