Skip to content

Podcast : Het Brandt !

Image integrated with AI

In de “Vuurpreek” soetra (de “Āditta Sutta” in de Samyutta Nikaya 35.28) spreekt de Boeddha over onze relatie tot zintuiglijke waarnemingen als zijnde “in vuur en vlam”. Hij wil ons waarschuwen voor het toe-eigenen van deze waarnemingen als “van mij” en “mijn”, wat onze relatie tot de wereld volledig verstoort. Onze beoefening bestaat uit het tot rust brengen van dit vuur van gewaarwordingen om beter te kunnen observeren wie we zijn en hoe we functioneren in het leven.

Onderricht gegeven in de dojo van Halle op 19 maart 2023

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top