skip to Main Content

Stilte Sesshin

Jan Kopvira

Tijdens het weekend van 1 december ( 18 uur)– 3 december ( 13 uur) kan je deelnemen aan een rohatsu begeleid door Zenmeester en monnik Konrad Kosan Maquestieau. Het weekend gaat door in het meditatiecentrum in het Stilte Paviljoen.
De voertaal voor het onderricht is Nederlands en Frans.  

Rohatsu betekent letterlijk de achtste van de twaalfde maand. Tijdens een rohatsu sesshin herdenken we het ontwaken van Shakyamuni Boeddha 2600 jaar geleden. Het was op de ochtend van de achtste dag van de twaalfde maand, na een aantal weken in meditatie gezeten te hebben, dat Shakyamuni Boeddha ontwaakte bij het zien van de ochtendster.

Tijdens deze sesshin van 2 dagen staat de stilte centraal niet enkel tijdens zazen maar in alle activiteiten van het dagelijks leven: tijdens de koffiepauze, in de kamers, in de badkamer, tijdens de gezamelijke activiteiten enz.. . Een gelegenheid om de stilte terug te herwaarderen.

Door het intensief lang mediteren is het aangewezen om enige ervaring te hebben met de zitmeditatie. Tijdens deze retraite staan we uitzonderlijk op om 4 uur .

Wanneer?

De retraite begint op vrijdagavond 1 december.  Het vertrek is voorzien op zondagnamiddag 4 december rond 13 uur na het opruimen van de plaats.

Na je inschrijving ontvang je een mail met praktische info.

Tijdschema van een typische dag

Op zaterdag 2 december beginnen we om 6.30u. Op zondag om 4.00u

Uurrooster van zondag

4.00opstaan
4.30uzazen – kinhin (stapmeditatie)- zazen – kinhin – zazen
6.30uthee
7.00uzazen – kinhin – zazen
8.10uceremonie
8.30uguen mai (traditioneel ontbijt) – rust
9.30uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
12.15umiddagmaal – rust
14.45uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
17.45uavondmaal
19uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
21unachtrust

Konrad Kosan Maquestieau

Konrad Maquestieau
Konrad Kosan Maquestieau

Het onderricht tijdens deze sesshin wordt gegeven door Konrad Kosan Maquestieau bijgestaan door ervaren nonnen en monniken.

Plaats

Stilte Paviljoen
Edingensesteenweg, 455
1500 Halle

Mee te brengen

  • We eten uit kommen. Gelieve een eetkom + doekjes + lepel mee te brengen – voor wie geen doekjes heeft is een keukenhanddoek of servet voldoende
  • Een zafu (meditatiekussen)
  • Mogelijkheis om te overnachten in Buizingen op 4 km van de dojo aan 10 euro per nacht

Voor beginnelingen

Donkere en losse kledij voor de meditatie meebrengen

Back To Top