skip to Main Content

Stilte sesshin, 1 – 4 december

Jan Kopvira

Tijdens het weekend van 1 december ( 18 uur)– 4 december ( 15 uur) kan je deelnemen aan een rohatsu begeleid door Zenmeester en monnik Konrad Kosan Maquestieau. Het weekend gaat door in het meditatiecentrum in Ferme Limbort in Braive bij Namen .
De voertaal voor het onderricht is Nederlands en Frans.  

Rohatsu betekent letterlijk de achtste van de twaalfde maand. Tijdens een rohatsu sesshin herdenken we het ontwaken van Shakyamuni Boeddha 2600 jaar geleden. Het was op de ochtend van de achtste dag van de twaalfde maand, na een aantal weken in meditatie gezeten te hebben, dat Shakyamuni Boeddha ontwaakte bij het zien van de ochtendster.

Tijdens deze sesshin van 3 dagen staat de stilte centraal niet enkel tijdens zazen maar in alle activiteiten van het dagelijks leven: tijdens de koffiepauze, in de kamers, in de badkamer, tijdens de gezamelijke activiteiten enz.. . Een gelegenheid om de stilte terug te herwaarderen.

Door het intensief lang mediteren is het aangewezen om enige ervaring te hebben met de zitmeditatie. Tijdens deze retraite staan we uitzonderlijk op om 4 uur .

Wanneer?

De retraite begint op donderdagavond 1 december.  Je bent welkom vanaf 18 uur, de maaltijd wordt opgediend om 20 uur. Het vertrek is voorzien op zondagnamiddag 4 december na het opruimen van de plaats.

Na je inschrijving ontvang je een mail met praktische info.

Tijdschema van een typische dag

Op vrijdag 2 december beginnen we om 6.30u. Op zaterdag en zondag om 4.00u

Onder voorbehoud van wijzigingen.

4.00opstaan
4.30uzazen – kinhin (stapmeditatie)- zazen – kinhin – zazen
6.30uthee
7.00uzazen – kinhin – zazen
8.10uceremonie
8.30uguen mai (traditioneel ontbijt) – rust
9.30uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
12.15umiddagmaal – rust
14.45uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
17.45uavondmaal
19uzazen – kinhin – zazen – kinhin – zazen
21unachtrust

Konrad Kosan Maquestieau

Konrad Maquestieau
Konrad Kosan Maquestieau

Het onderricht tijdens deze sesshin wordt gegeven door Konrad Kosan Maquestieau bijgestaan door ervaren nonnen en monniken.

Tarief en betaling

141 euro / 108 euro voor studenten en werkzoekenden.

Na ontvangst van je inschrijving zal je een mail ontvangen met de nodige praktische inlichtingen. 

Je betaalt per overschrijving op het volgende nummer. 
Zenboeddhistisch Centrum Halle vzw
Rekeningnummer BE50 7340 3277 7218 BIC: KREDBEBB
Subject: Rohatsu Sesshin Braives 2022

Adres
Ferme Limbort
Rue Nouvelle 6, 4260 Braives

Mee te brengen

  • We eten uit kommen. Gelieve een eetkom + doekjes + lepel mee te brengen – voor wie geen doekjes heeft is een keukenhanddoek of servet voldoende
  • Een zafu (meditatiekussen) + zafuton –(mediatiematje) – als je er geen hebt of je komt met het openbaar vervoer, gelieve een mail te sturen naar annemie@zenhalle.be.
  • Gelieve een lakenset mee te brengen (lakenhoes, onderlaken, kussensloop).  Er zijn dekbedden en hoofdkussens in de kamer aanwezig . Het onderlaken is om hygiënische redenen verplicht (zelfs met een slaapzak).
  • Pantoffels voor binnen

Voor beginnelingen

Er zijn zafu’s en zafutons ter plaatse
Donkere en losse kledij voor de meditatie meebrengen

Back To Top