Skip to content

Samu – de dojo opruimen

Samu, handenarbeid, karwei, is een belangrijk onderdeel van de beoefening. In de zentraditie is samu de logische voortzetting van zazen. Het is precies in eenvoudige dagelijkse handelingen zoals poetsen, afwassen, onderhoudskarweitjes, orde zetten… dat men zijn beoefening verder kan verdiepen: alertheid, aandacht voor zijn handelingen en voor de anderen. In onze dojo is het belangrijk dat we deze traditie in acht nemen. Daarom zullen we voortaan een samu-moment inlassen. Gedurende een half uur zullen we met diegenen die kunnen aanwezig zijn onze lokalen poetsen en opfrissen.
Welkom !
© Foto Cathy Vanleene

Back To Top