Skip to content

Aandacht uit onverwachte hoek!

Onze dojo kreeg aandacht uit onverwachte hoek! “Het bezoek aan dojo Halle” – georganiseerd door vormingscentrum Archeduc – kreeg foto en aankondiging in het eerste nummer van Rondom. En wat? In de plaats van de 15 voorziene bezoekers werden we overrompeld. Onze kleine dojo moest plots plaats bieden aan … ja 36 mensen. Het werd een knusse namiddag, iederéén dicht tegen elkaar.
 

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top