Skip to content

De beoefening van zonder-angst

Onderricht (NL & FR) gegeven tijdens de zazendag in Shodo dojo in Halle op 20/09/2020 over het thema: de beoefening van het “zonder-angst” zijn.

Foto: David Gabriel Fischer – The Zen Diary

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top