Skip to content

Podcast : De Hartsoetra 2: teisho in de Gendronnière

Je kunt de Hartsoetra niet genoeg bestuderen. 🙂
In zentempel La Gendronnière heb ik in augustus tijdens de zomerkamp, de gelegenheid gehad een onderricht (teisho genaamd) te geven over deze soetra. Het onderricht is in het Frans met simultane vertaling naar het Engels.

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top