Skip to content

De mooiste wensen

Bij de aanvang van elk nieuw jaar hebben wij de gewoonte om elkaar het beste te wensen: een goede gezondheid, geluk, materiële goederen en “alles wat ons hart begeert”…
Wat wenst een boeddhist eigenlijk ? Welke wensen hebben de zen-beoefenaars in petto ?
De mooiste wensen van allemaal: de hoogste en meest respectabele die er zijn. En dat is geen misplaatste hoogmoed. Wel integendeel !
We noemen ze “de vier geloftes” en ze klinken als volgt:

  • Hoe talrijk de voelende wezens ook zijn, ik beloof ze allemaal te bevrijden
  • Hoe talrijk de illusies ook zijn, ik beloof ze allemaal te overwinnen
  • Hoe talrijk de toegangspoorten tot de dharma ook zijn, ik beloof ze allemaal te betreden
  • Hoe volmaakt de Weg van Boeddha ook is, ik beloof hem te verwezenlijken.

Als je dat leest, kun je twee houdingen aannemen: ofwel “schrikken” van de onmogelijkheid, de ondoorgrondelijkheid of zelfs de absurditeit ervan en meesmuilend met het hoofd schudden.

Kannon: voorstelling van de bodhisattva van het mededogen

Ofwel neem je de houding van de bodhisattva aan. Wanneer je hart-geest zich opent en je doordrongen wordt van het feit dat er in wezen geen verschil is tussen “ik” en de “anderen” ga je ervoor. Je wordt gestimuleerd door de intuïtie van de levensvatbaarheid van die idealen.
Het is niet “ik” (met mijn beperkte wil) die in staat is die wensen te verwezenlijken. Het is de beoefening zelf, de boeddhanatuur in elk van ons.
De dojo van Halle wenst iedereen die dit leest een vruchtbaar 2012 toe. Dat iedereen de diepe dimensie van zijn/haar leven mag verwezenlijken.

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top