Skip to content

De vreugde versterken

Veertien beoefenaars ontvingen de voorschriften tijdens de Jukai-ceremonie in het Zencentrum van Rixensart ! Voor mij een primeur voor zoveel mensen.

De zen-meditatie, is niet enkel een techniek van mindfullness. Er schuilt een diepe spirituele (en dus menselijke) dimensie in. Die gaat terug tot Shakyamuni Boeddha (2600 jaar geleden) die deze ceremonie geïntroduceerd heeft. De jukai-ceremonie – het ontvangen van de voorschriften en toevlucht nemen tot de drie juwelen, Boeddha, Dharma en Sangha – is vandaag nog steeds geworteld in deze traditie.

Deze voorschriften, die noch verboden noch geboden zijn, vormen ethische richtlijnen, aanwijzingen die we ons eigen te maken wanneer we de Boeddha-weg beoefenen. De voorschriften zijn dus een beoefening nauw verbonden met zazen zelf! Wie jukai doet kan zich een “kind van Boeddha” noemen. Dit is de eerste stap op de weg van de beoefening.

Jukai maakt ons verantwoordelijk en dus volwassen in de beoefening: het is een hulpmiddel om in het dagelijks leven volgens de Dharma te leven .

Om het met Spinoza te zeggen, jukai vergroot ons vermogen om te handelen op de Weg van Boeddha, en versterkt dus de vreugde van de beoefening.

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top