Skip to content

De weg van de vogel – La voie dela oiseau

Vogels In De Lucht
Meester Kodo Sawaki zei dat de Weg van Zen geen spoorweg is, we zitten niet op het spoor. Hij sprak eerder over de “de weg van de vogel”.
Om weg te vliegen moet de vogel de tak waarop hij neerzit loslaten.
De beoefening van zazen bestaat uit het voortdurend leren loslaten, met een geest die op niets stagneert, noch denken, noch niet-denken.
Jean Pierre Romain
 —————————————————————
Maître Kodo Sawaki disait que la Voie du zen n’est pas une voie ferrée, nous ne sommes pas sur des rails. Il parlait plutôt de la “voie de l’oiseau”.

Pour s’envoler, l’oiseau doit lâcher prise avec la branche sur laquelle il est perché.
La pratique de zazen consiste à apprendre constamment ce lâcher prise, avec un esprit qui ne stagne sur rien, ni pensée, ni non pensée.
Jean Pierre Romain

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top