Skip to content

Doen wat je moet doen

Een monnik vroeg aan Meester Seigen Gyoshi: Welk doel had Bodhidharma om van India naar China te gaan?
Seigen Gyoshi antwoordde: Hij handelde zoals hij was.
De monnik vroeg: Kunt U mij nog eens antwoorden zoals U juist deed in woorden die ik kan begrijpen?
Seigen Gyoshi zei: Kom hier!
De monnik naderde zijn meester.
Seigen Gyoshi zei: Herinner je dit altijd!
10e koan uit Shinji Shobogenzo – Dogen
De vraag van de monnik is een klassieke koan. Het gaat om de vraag naar het uiteindelijke doel van de beoefening. Waarom beoefenen we eigenlijk? Met welk doel is de Indiaanse monnik Bodhidharma uit de 6e eeuw van India naar China gegaan?
Bodhidharma had géén plan, geen missie! Door specifieke omstandigheden die enkel op hem van toepassing waren, op dat moment en op die plaats, ondernam hij de (in die tijd gevaarlijke) reis naar China en vestigde hij zich op de Berg van het Berenoor in het Sung gebergte waar de Shaolin tempel gevestigd was om er zazen te beoefenen. Na verloop van tijd kwamen leerlingen naar hem toe om samen met hem te beoefenen. Uiteindelijk wordt Bodhidharma herdacht als de eerste patriarch van het Chinees Boeddhisme, de Chan.
Dat is het antwoord van Seigen Gyoshi: Bodhidharma deed niets anders dan hetgeen hij moest doen. Toch begrijpt de monnik het antwoord niet. Wellicht had hij zo’n eenvoudig antwoord op zo’n diepzinnige, klassieke vraag niet verwacht!
We zijn als die monnik. We denken meestal dat er nobele bedoelingen, motieven moeten zijn voor de beoefening. Er moet wel iets “hogers” zijn, iets “ideaals”, iets “moois” en “ongrijpbaars”, misschien wel iets “heiligs”…
Seigen Gyoshi laat zijn leerlingen ontwaken uit zijn droom door hem eenvoudig te vragen dichterbij te komen. Terwijl de monnik nadert onderricht hij hem: vergeet dat nooit!
Het stappen. Enkel dat. De leraar naderen.
Vergeet de abstracties, de concepten, de filosofie en doe wat je moet doen op het moment dat je het moet doen. Op elk moment van de dag.
Dat en niets anders is het “doel” van onze beoefening. Daarom vertrok Bodhidharma naar het Oosten (China).

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top