Skip to content

Een werf vol fijnzinnigheid

Je zou het niet direct denken maar de bouw van de nieuwe dojo is een delicate kwestie.

De buitenkant

De buitenpanelen werden onlangs aangebracht wat millimeterwerk is.

Begin deze week was het ook de beurt aan de ramen om geplaatst te worden. Een delicate (en zware) karwei.

De binnenkant: het altaar

Het altaar kreeg ook zijn definitieve kleur dankzij de kunsten van kunstenares Monja Duponcheel.

Een altaar is een plek in de ruimte die we met respect behandelen en waar we de beelden, de objecten, de bloemstukken, de waterschaal, wat voedsel enz. plaatsen die belangrijk zijn voor ons.

Dit is niet alleen van belang op symbolisch niveau, maar is ook daadwerkelijk effectief voor de beoefening. Een altaar straalt invloed uit op heel je wezen: je wordt doordrongen van eerbied en respect. Daarom is een altaar mooi maar niet opzichtig. Het is een discrete aanwezigheid. Het moet aandacht trekken zondere opdringerig te zijn. Het is een uitnodiging om de ruimte rond het altaar met waardering te betreden en te verkennen.

Op dit moment is het altaar van het Stiltepaviljoen nog een lege plek. En als dusdanig beantwoordt het al aan alle criteria.

Een zee van kiezels

En dan is er de zentuin!

Alle betrokkenen ter plaatse wilden deze week proberen hoe je structuren en patronen kunt tekenen in die zee van kiezels.

Niet eenvoudig ! 🙂

Alle aspecten van het Stiltepaviljoen eisen aandacht, vakmanschap, concentratie en vrijgevigheid.

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top