Skip to content

Expo : Kunst in het Dorp

Kunst In Het Dorp

Kunst en Dharma zijn aan elkaar verwant:  ze worden beiden beoefend op bewustzijnsniveaus die voorbijgaan aan controle en kennis.

Taal waar alle talen eindigen

R.M Rilke

En uiteindelijk gaan beide, Kunst en Dharma over totale transformatie.

De zon schijnt altijd, zelfs wanneer wolken de hemel bedekken. Niemand hoeft de zon te laten schijnen. Zonneschijn wordt zichtbaar wanneer de wind de wolken weghaalt. Op dezelfde manier ontstaat kunst uit de natuurlijke waakzaamheid, creativiteit en humor van de geest, wanneer de obstakels die dit belemmeren worden opgeruimd. Je hoeft niet te leren hoe je creativiteit moet fabriceren,  je moet leren de wolken te verwijderen die verhinderen dat het zich uitdrukt.

Kunst ligt in het leven zelf, en komt voort uit de praktijk van de ervaring, uit de kwaliteit van de ervaring, de diepgang van het denken en de toewijding van de maker.

Kunst in het Dorp 2021 op 11, 12, 17, 18 en 19 september.

Twee beoefenaars van onze dojo Konrad Kosan en Annemie Genshin nemen deel aan Kunst in het Dorp, een multi-disciplenaire tenstoonstelling in Hof Ter Loo in Bellingen georganiseerd door vzw Kunst in het dorp. 50 kunstenaars uit verschillende disciplines stellen ten toon in de gebouwen van Hof ter Loo en het park errond. Gelegen in het hartje van het Pajottenland – Bruegelland –  in de groene rand van Brussel. Ook families zijn welkom – speeltuin voor kinderen in het park.

Konrad Maquestieu

Voor Kunst in het Dorp 2021 presenteer ik tien zeer korte video’s waarvan de vorm ontleend is aan de Japanse dichtkunst ‘Haiku’ die in drie regels een hele universum omvat.

Veel van zijn werk is geïnspireerd op zijn jarenlang ervaring als zen beoefenaar. De meditatie werkt als toegangspoort tot onbewuste processen die zijn creaties van levendige vormen voorzien.

Annemie Van Attenhoven

Niet het ongewone maar het gewone bekijken met een nieuwe blik. De sleur van het dagelijks leven tot kunst verheffen of anders gezegd: kunst maken van het leven.  
Ze laat zich inspireren door de eenvoud van de alledaagse dingen, door onopvallende taferelen. Er is geen boodschap en er is geen commentaar, enkel openbaren. Tonen dat schoonheid overal te vinden is, je moet het gewoon zien. 

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top