Skip to content

Een klank horen is ontwaken

Mokugyo - Keisu

In een zendojo of -klooster worden de verschillende activiteiten gedurende de ganse dag aangekondigd en/of begeleid met klanken.

De geluiden in een dojo of een tempel helpen ons terug te komen in het huidige moment, brengen ons in de wereld, maken ons wakker uit onze dromen. Ontwaken is niets anders dan de directe relatie tot de dingen, het bewustzijn, het een worden met de wereld zonder commentaar.

MOKUGYO 木魚

mokugyo

De ceremonie in de hatto (de ceremoniezaal) wordt begeleid door een houten instrument dat mokugyo heet. Aan de voorkant zit een opening die lijkt op de mond van een vis met twee ronde openingen op beide hoeken . Een vis staat symbool voor ontwaken omdat hij zijn ogen altijd open heeft.

KEISU 鏧子

Een keisu is een komvormige gong die op een kussen wordt geplaatst. Grote keisus worden gebruikt bij ceremonies om wierookoffers, aanhef van soetra en eko (opdracht) aan te geven.

Kleine gongs worden gebruikt om de momenten aan te geven waarop de sangha ( gemeenschap van beoefenaars) gaat zitten of opstaat of om het einde van de recitatie van een soetra, mantra of dharani aan te geven. Gongs duiden ook het begin en het einde van de zazen aan.

HOKKU 法鼓

Dharma-trommel – grote trom
De hokku wordt geslagen aan het begin en het einde van de zazen om de stilte op een zachte manier te beginnen of te breken. Tijdens de kito ceremonie ( ceremonie voor zieke personen) begeleidt de hokku het reciteren van de Hartsoetra op een dynamische en energetische manier.

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top