Skip to content

Mediteren dient tot niets

Waarom mediteren?
Mediteren dient tot niets!
En precies daarin ligt zijn kracht! De boodschap is vandaag moeilijk verkoopbaar. En toch is het zo!
We hebben geleerd om al ons doen en laten, al ons denkwerk in functie te stellen van onze verlangens, van hetgeen we in het leven willen bereiken en hetgeen we absoluut moeten vermijden.
Dat heeft zo zijn prijskaart die vandaag voor velen niet meer te houden is. Deze puur ego-gerichte aanpak zorgt voor een constante stress, een vlucht vooruit, een ontworteling uit het eigen Zelf. We lopen naast onze schoenen!
Mediteren is het lawaai van alle stemmen in ons hoofd dempen. Er niet meer van afhankelijk zijn. Zich er niet meer mee identificeren. Ze niet meer slaafs volgen.
Opvallend hoe auteur Marnix Pauwels in zijn autobiografie Vrij – minder denken lichter leven (Uitgeverij. Lucht, 2016) schrijft hoe hij zijn verslavingen en angsten overwonnen heeft door dit boeddhistisch standpunt te ontdekken: “Jij bent niet wie of wat je denkt.
Mediteren dient tot niets. Mediteren is niet zomaar een nieuw activiteit van het ego. Mediteren is precies dat ego eens loslaten. Daarom mag mediteren tot niets dienen! Anders wordt het weer een instrument om onze opgewonden zelf in de dolle ratrace te handhaven en schiet het zijn “doel” voorbij.
Dat niets is uiteindelijk de stilte toelaten. De stilte in zichzelf omarmen. De stemmen van ons hoofd niet meer volgen.
De bekende Chan-meester Wanshi uit de XIIe eeuw schreef in zijn aanwijzing voor de meditatie:

“Silently dwell in the self, in true suchness, abandon conditioning. Open-minded and bright, without defilement, simply penetrate and drop off everything.”

Daarin ligt precies de kracht van het niets dat bevrijdend werkt.

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top