skip to Main Content

Podcast – thema: Hishiryo

Net als “mushotoku” behoort “hishiryo” tot de belangrijke concepten van zen. Nochtans vinden veel beoefenaars het moeilijk om er “grip” op te krijgen.We onderzoeken wat “hishiryo” precies betekent en wat de invloed ervan is op de zazen-beoefening.

Annemie Genshin

Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart

Back To Top