Skip to content

Onze beoefening bevragen

Questionner Notre Pratique

Photo by kilarov zaneit: unsplash.com/

Onze beoefening vraagt om voortdurende bevraging. We moeten niet toestaan dat we verstrikt raken in begrippen, concepten of mentale en fysieke gewoonten die onze beoefening tot iets vasts maken.

Gebaseerd op de tekst ‘Zanmai-o-zanmai’ (‘De Koning van Samadhi’) van Meester Dogen, wijst dit onderricht op de radicale openheid die zazen zelf vereist. En het begint allemaal met het beroemde misverstand over de vertaling van de term ‘Shikantaza’, die de beoefening van de Boeddha-weg te lang exclusief heeft gemaakt tot het onbeweeglijk zitten op een zafu, met gekruiste benen.

Onderricht gegeven in de dojo van Halle op 23 april 2023

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top