Skip to content

Levensbeschouwingen verbinden

Interreligieuze Dialoog

Alleen staan we nergens, vooruitgang maken we samen.

Halle is een wereldstad en zet daarbij de daad bij het woord. Zaterdag 9 november 2019 was het weer zover. Mondiaal Halle organiseerde de jaarlijkse trefdag om de ambities in Halle met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan te scherpen. “Leave no one behind ” vraagt immers om daadwerkelijke en krachtige acties. Nummer 16 en 17 van de ontwikkelingsdoelstellingen vrede en partnerschap werd een historisch en gelukkig moment met alle levensbeschouwingen samen in verbondenheid.

Het Wereldcafé in de Oude Post ontving de Evangelische kerk, de deken van de Basiliek, de Moslims, het Platform, de Vrijzinnigen, de Zenboeddhisten en de Laotiaanse Pagode. Ook de burgemeester Marc Snoeck was er bij om dit historische moment te kunnen meemaken.

Mondiaal Halle :

Met het oog op uitwisseling en het collectief verlangen naar een vreedzame en verdraagzame samenleving nemen de verschillende levensbeschouwingen in Halle het initiatief om te komen tot een gemeenschappelijk lokaal charter met een voorbeeldwerking.
De dialoog, verstandhouding en wederzijds respect en begrip tussen de verschillende levensbeschouwelijke organisaties is van groot belang als lokaal project. We moeten leren om het oneens te zijn en toch samen te leven. In het rijkgeschakeerde Halle van vandaag leveren de verschillende kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Halle is heel divers en daarom is het essentieel dat we een dialoog voeren en een gemeenschap scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. Samenleven betekent met verschillen kunnen omgaan, zelfs als we het grondig met elkaar oneens zijn.

Ondertekening Interreligieus Charter

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top