Skip to content

Video Hossenshiki ceremonie van Kosan Konrad Maquestieau


Hossenshiki Kosan Konrad Maquestieau from Konrad Maquestieau on Vimeo.

De schittering van het onderricht

In de Sōtō zen traditie is Hossenshiki  de ceremonie van de shusso, “de eerste leerling”.
De taak van de shusso bestaat er dan in om zijn begrip van de Dharma aan de gehele sangha te laten zien. Dat gebeurt door een “dharma-gevecht”: medeleerlingen stellen hem publiekelijk vragen die hij ogenblikkelijk met een krachtig antwoord pareert.
De krachtdadigheid, de spontaneïteit en de diepzinnigheid waarmee hij de antwoorden formuleert laat zien hoe goed hij onderlegd is.
Die traditie stamt af uit het Chinees Chan-boeddhisme waarbij leerlingen geregeld met elkaar of met de meester woordelijk in geritualiseerde gevechten gingen om hun begrip van de Dharma uit te testen. De oorsprong hiervan gaat wellicht nog verder terug tot de “literaire spelen” uit de T’ang en Song dynastie (7e – 13e eeuw).

De nederigheid van de shusso

In Japan werd in de Sōtō zen  de Hossenshiki ceremonie uiterst verfijnd geritualiseerd en getheatraliseerd.
De vragen die de shusso voorgeschoteld krijgt, zijn geput uit de klassieke koans (raadsels) waar de antwoorden tot het klassiek onderricht behoren en gekend dienen te zijn door alle monniken. Dus zelfs al kent de shusso de antwoorden “uit het hoofd”, dan nog moet hij de teksten levendig en fris voordragen, alsof ze rechtstreeks uit zijn hart komen… In westerse tempels worden soms uit het publiek ook spontane vragen gesteld waarop de shusso een afdoend antwoord moet geven.
Tegelijkertijd is de Hossenshiki ceremonie ook een moment waarop de shusso zijn grote nederigheid uitdrukt. Doorheen talloze buigingen (sanpai, genaamd – drie buigingen) tegenover de abt van de tempel waar de ceremonie plaatsvindt, de oudere leerlingen van de sangha, zijn eigen leraar en een Japanse roshi die als getuige aanwezig moet zijn, laat de shusso zijn diep respect voor de Boeddha, de Dharma en de sangha zien.

Back To Top