Skip to content

Zaike Tokudo ceremonie

Tokudo Ceremonie

Op 17 mei deed Annemie Genshin Van Attenhoven de ceremonie van Zaike Tokudo in Zen Tempel Kosan Ryumonji. De Zaike Tokudo is een traditionele ceremonie in de Zen sôtô traditie waarbij men beslist zich nog meer te engageren op de weg van Boeddha en het onderricht van een meester te volgen. Annemie Genshin ontving de voorschriften van Meester Olivier Reigen Wang-Gehn. 
Annemie Genshin Van Attenhoven is lid van de Shodo dojo van Halle en beoefent sinds 15 jaar in verschillende Europese tempels oa Zen Tempel Kanshoji en  Zen Tempel Kosan Ryumonji.

Uitreksel van de dankzegging voor de ceremonie
Nu verheugt het heelal zich, de aarde beeft en het regent bloemen. De bodhisattva’s van andere werelden vragen hun Boeddha wat dit betekent en de Boeddha antwoordt dat de nieuwe leerling de zuivere en de grote bodhisattvavoorschriften heeft ontvangen. Hij keert zich tot de waarheid van de dharma via een meester die zelf het onderricht van Shakyamuni, de Boeddha van deze wereld, had ontvangen. Dank zij deze verdienste zal deze leerling in de toekomst een Boeddha worden. En daarom is het heelal verheugd.

Back To Top