Skip to content

De erkenning van het Boeddhisme in België

Meditatie Onder De Lindeboom - Erkenning Boeddhisme

Photo by Huy Hóng Hớt on Unsplash

Een morele erkenning

Op 20 maart 2023 is het exact 17 jaar geleden dat de Boeddhistische Unie van België (BUB) een aanvraag tot erkenning als niet-confessionele levensbeschouwing indiende. In oktober 2020 kondigde de Federale regering aan dat ze het Boeddhisme als achtste levensbeschouwing binnenkort zal erkennen.  Op vrijdag 17 maart 2023 keurde de ministerraad het wetsontwerp goed voor de erkenning van het boeddhisme in België als niet-confessionele filosofie.

Door deze erkenning zullen de boeddhisten vrije toegang krijgen tot ziekenhuizen, gevangenissen en tot het onderwijs. Op die manier zullen ze hun ethische waarden kunnen hanteren en verspreiden op plaatsen waar mensen  behoefte hebben aan een spirituele begeleiding.

Deze erkenning geeft Boeddhisten ook de financiële mogelijkheden om dit op een professionele manier te doen: er zullen bezoldigde morele consulenten komen in onder meer gevangenissen, ziekenhuizen en het leger. Leerlingen van het officiële onderwijs zullen in de toekomst Boeddhisme kunnen kiezen als levensbeschouwelijk vak. 

De erkenning is in vele activiteiten al een feit. Boeddhisten zijn ook al aanwezig in de interreligieuze dialoog en worden nu reeds betrokken bij beraadslagingen met de overheid onder meer tijdens de recente Corona-crisis.

De realiteit van het Boeddhisme in België

Deze erkenning bevestigt een realiteit :  het Boeddhisme is geen randfenomeen maar is volwaardig aanwezig in de maatschappij. In ons land zijn er 150.000 Belgen die het Boeddhisme als levensbeschouwing aanhangen, verdeeld over een dertigtal verenigingen en centra’s. Ruim een half miljoen Belgen zou geïnteresseerd zijn in de leer. Wanneer de Dalai Lama komt spreken in België kan hij rekenen op  een massale opkomst en boeddhistische literatuur heeft een vaste plaats verworven in de rekken van de populaire boeken in de boekenwinkels.  

Mindfulness en verschillende andere meditatietechnieken uit de traditie van het zenboeddhisme zijn vandaag heel populair en niet meer weg te denken uit het medialandschap. Het zijn technieken uit een ver verleden waarvan de wetenschap ondertussen vastgesteld heeft dat deze technieken een helende invloed hebben op de mens.

Het Boeddhisme hanteert waarden als mededogen, nederigheid, wijsheid, altruïsme, dankbaarheid… die een positieve invloed hebben in de hedendaagse samenleving waar het individualisme en materialisme de norm is. Achter de façade van welvaart en consumptie schuilt nog bij velen een groot gevoel van zinloosheid en eenzaamheid. De talrijke praktijken van het Boeddhisme bieden dan voor hen een mogelijke uitweg.

We zijn dan ook blij dat op vrijdag 17 maart 2023 de ministerraad het wetsontwerp goedkeurde voor de erkenning van het boeddhisme in België als niet-confessionele filosofie. Dit zal in ons land een nieuwe mijlpaal betekenen in de geschiedenis van de diverse spirituele stromingen die België rijk is.

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top