Skip to content

De ego bubbel

Photo and artwork ©️Anatol Knotek, 2023

Het ego is geen vast ding

In het boeddhisme zeggen we dat het ego niet bestaat. Het bestaat niet als “een ding” op zich dat je vast zou kunnen omlijnen, definiëren en lokaliseren ergens in het brein of in het lichaam. Het ego laat zich niet manipuleren. Het ego laat zich niet zien.

Hetgeen we “binnen in ons” aanvoelen en die we “ego” noemen, is louter de samenwerking van ontelbare innerlijke psychische processen zoals emoties, gewaarwordingen, waarnemingen, herinneringen, strevingen, verlangens, afkeer die allen onderhevig zijn aan verandering en onderworpen zijn aan de wetmatigheid van ontstaan en vergaan.

Het ego is tevens onderhevig aan ontelbare fenomenen buiten onszelf zoals licht, lucht, warmte, energie, de bewegingen van de dingen en de wezens rondom ons, de handelingen die we verrichten en alle complexe interacties die we aangaan met de buitenwereld via voeding en alle stoffen die ons fysisch spijzigen.

Het ego is dus ongrijpbaar, ondefinieerbaar, niet in een vaste vorm onder te brengen.

Het ego is een slappe ballon

En precies op die manier heeft de Oostenrijkse kunstenaar en dichter Anatol Knotek van het ego eindelijk een tastbare voorstelling gemaakt: als een slappe ballon. De ego bubbel. De dimensie kan variëren naar gelang hij “opgeblazen” wordt dan wel “leeg” wordt gelaten. Het ego heeft meer te maken met een elastische vlies dan een vaste vorm.

Zelden heb ik zulk gepaste voorstelling van het ego gezien als in dit kunstwerk. In de grote traditie van het woordbeeld zoals in “L’usage de la parole” uit 1927 van René Magritte brengt Anatol Knotek het woord “ego” aan op een ballon en laat deze aan ons over om deze dan te vullen met welk “substantie” we ook maar willen.

Het kunstwerk is overigens te koop op de website van de kunstenaar: https://www.anatolknotek.com/product-page/ego

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top