Skip to content

Oorlog in Oekraïne: speciale meditatie en gebedssessie deze vrijdag

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

De Europese Boeddhistische Unie doet een oproep om een gebed-en meditatie sessie te houden op vrijdag 4 maart van 21:00 tot 22:00 voor een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne. We vragen iedereen om thuis te mediteren en zo verbonden te zijn door de beoefening.

De Europese Boeddhistische Unie is diep bezorgd en bedroefd over de oorlog in Oekraïne. Wij hopen dat de vijandelijkheden spoedig zullen eindigen en dat er een vreedzame oplossing voor de crisis wordt gevonden. Oorlog treft ons allen op schadelijke wijze en vooral in deze eeuw is het onze plicht om één familie op deze planeet te worden, die elkaar wederzijds steunt en respecteert. Diplomatieke dialoog, wijsheid en mededogen moeten prevaleren boven wapens en agressie.

De Europese Boeddhistische Unie roept al haar leden en sympathisanten op om in hun landen, tempels en centra een speciale meditatie- en gebedsessie te organiseren om een gevoel van vrede, saamhorigheid en bewustzijn te bevorderen, op aanstaande vrijdag, van 21:00 tot 22:00 CET (iedereen doet het op zijn manier, we zullen allemaal verbonden zijn door de beoefening).

Een verenigd moment van oefening in het licht van de huidige crisis zal heel belangrijk zijn om het lijden in ons en anderen te verlichten en om oorlogen, zoals die tegen Oekraïne, te voorkomen. Deze mooie wereld mag niet door bloed bezoedeld worden, maar moet juist getooid worden met de bloem van liefde, wat de juiste plicht van de mens is.

"Zazen is gaan waar we niet kunnen gaan, zonder twijfel, zonder angst met een open hart".

Back To Top