Skip to content

Begrijpen door het lichaam

Hier volgt een zinderend uittreksel uit de tekst “Variations sur le corps” (“Variaties op het lichaam”) van de Franse filosoof Michel Serres in het hoofdstuk “begrijpen”.

Bij mijn weten is het boek (nog) niet vertaald in het Nederlands. Hier geef ik dan mijn eigen – houterige – vertaling. De Franse versie bevindt zich hier.

“Reptiel of mol, ik begraaf me in de holen, zwart en koud, al een lijk, maar ook vochtige humus en droge rots van het hol of de greppel waar ook de wortels van de boom die ik ook ben zich voegen, maar ook gras en muis, schors en stier, bij en gladiolen, ; grondel of lamprei, ik zwem langs de vluchtende wateren van de stromen; elft of zalm, ik ga naar boven naar de bron of naar beneden naar de zee, maar, golvend, begeleid ik ze met mijn stroperige haar van groene algen, langs de bodem, en met mijn vloeistoffen, ga ik naar hun gemengde samenvloeiingen; luchtturbulentie en luchtige sprongen, draag ik arenden en gieren, maar in de uren van verstandigheid, zweef ik, hoog, op mijn paar vleugels, zwaluw of leeuwerik, of, torenvalk, vlieg ik, ter plaatse, oplettend naar een prooi, laag, om te grijpen met mijn klauwen; Gods vuur, vuurtong, vuurgeest, vurige tak en salamander, ik gloei vanaf mijn geboorte, tot een klein hoopje as, zwaar en nat, gaat smelten in de rotsen en het slib om de regenwormen te voeden, of om verloren te gaan, licht, elementair, vliegend, door de stromen van de oceaan of de transparante nevels van de wind. Immobiel als flora, levendig en fauna, primordiaal als element, eindig en voeten op een plaats gehouden, borstkas uitvergroot tot aan de horizon, hoofd wolk en licht, neuronen vliegend door het onmetelijke heelal, van de berg tot aan de sterren, poriën huiverend bij het haardvuur, samengetrokken, uitgezet, dicht en zeldzaam, ontbonden, vloeibaar en gesmeed door de hamer en de vuurgloed van de metamorfose, ik ben niet anders dan andere dingen, plus andere mensen van de wereld. Dan en alleen dan begrijp ik het.”

We kunnen deze tekst, zonder al te stoutmoedig te zijn, rechtstreeks in verband brengen met wat Meester Dogen zegt over de “onzuiverheden van het lichaam” in zijn “37 Wegen naar Verlichting”.

Voor wie zich graag in de tekst verder wil verdiepen kan ik alleen maar het boekje van Michel Serres aanraden.

https://www.editions-lepommier.fr/variations-sur-le-corps-poche

Credit header foto: Kenneth Schipper Vera on Unsplash

"Zen is de kunst met alle dingen te dansen."

Back To Top